Followers

Tuesday, March 6, 2012

BAB 2: PERANAN GURU DALAM PENGURUSAN BILIK DARJAH

PENGENALAN
 • guru memaikan peranan sebagai pembimbing, penyelaras atau fasilitator.
PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF
 • Ialah tempat murid dapat melibatkan diri, mengambil bahagian dan menumpukan perhatian dalam pembelajaran
persekitaran fizikal
 • susunan dan reka bentuk fizikal di dalam bilik darjah
 • sumber bahan pembelajaran
 • ruang/sudut pembelajaran
 • ruang pada dinding
 • pencahayaan, pengudaraan dan perabot
 • kebersihan
persekitaran psikososial
 • susana selsa dan mesra
 • bebas daripada ancaman bahaya fizikal
 • perasaan diterima
 • sensitif dan peka kepada perbezaan individu
 • suasana yang meransang pembelajaran
 • mewujudkan komunikasi terbuka dan menggalakkan perkongsian idea
 • menggalakkan pembelajaran koperatif
 • peluang yang sama untuk semua murid
peraturan dan rutin bilik darjah
(ialah kenyataan yang memaklumkan tingkah laku yang boleh diterima di dalm bilik darjah)
 • ayat peraturan mesti ringkas dan jelas
 • peraturan yang dibentuk seeloknya bermakna dan dipersetujui oleh murid di dalam bilik darjah dan akan lebih berkesan jika guru membentuk peraturan bersama murid
 • hadkan bilangan peraturan
 • peraturan adil dan bertujuan membantu proses pembelajaran
 • selaras dengan peraturan sekolah dan tidak bercanggah dengannya
PENGURUSAN PENTAKSIRAN DI DALAM BILIK DARJAH
 • DUA PROSES
  • PENGUKURAN - penggunaan alat untuk mengumpulkan nilai kuantitatif atau maklumat pencapaian pembelajaran individu.
  • PENILAIAN - proses membuat keputusan berdasarkan hasil daripada pengukuran.
 •  pentaksiran yang berkesan ada dua ciri:-
  • kesahan - sejauh mana alat yang digunakan untuk mengukur menepati tujuannya atau mengukur perkara yang sepatutnya diukur
  • kebolehpercayaan - merujuk kepada ketekalan ujian atau sejauh mana ujian yang sama dapat memberikan keputusan yang sama jika ditadbir beberapa kali dalam masa yang berbeza.
 • dua bentuk pentaksiran
  • formatif - sebelum dan semasa pengajaran. bertujuan mengesan kemajuan murid dan sejauh mana objektif pengajaran tercapai
  • sumatif - dilaksanakan hujung semester atau penggal untuk memperoleh pencapaian murid dan bertujuan untuk pemberian gred dan sijil
 •  pentaksiran yang efisien dapat meningkatkan motivasi serta pembelajaran murid. murid terdorong untuk mmberikan perhatian dan berusaha lebih jika mereka tahu akan dinilai.
 • pentaksiran yang tidak efisien boleh melemahkan semangat murid untuk belajar, menimbulkan rasa tidak puas hati, kurang bermotivasi dan mungkin masalah tingkah laku.
proses penyediaan ujian dan peperiksaan
 • kekerapan ujian dalam satu penggal atau semester
 • tarikh ujian dan peperiksaan
 • menggubal soalan ujian
 • tempoh masa setiap ujian
 • ujian atau peperiksaan mesti adil dan seharusnya dibentuk berdasarkan pengetahuan atau kemahiran yang telah diajar
 • soalan-soalan ujian harus merangkumi tahap pemikiran selain daripada peringkat pengetahuan
 • bincang dengan guru mata pelajaran lain
 • murid dimaklumkan tentang ujian (membuat persediaan awal)
 • biasakan murid dengan format ujian atau peperiksaan
pentadbiran ujian atau peperiksaan (langkah-langkah)
 1. sediakan persekitaran selesa
 2. benarkan murid masuk awal ke kelas dan mengambil tempat duduk masing-masing
 3. murid seharusnya sudah bersedia 10 minit lebih awal. masa 10 minit digunakan untuk memberikan arahan atau peraturan
 4. mencatat kehadiran murid semasa ujian/peperiksaan
 5. pen tadbiran ujian dan peperiksaan mempunyai kesan ke atas sikap murid
pengurusan sumber maklumat murid
 • ibu bapa perlu menisi BORNAG MAKLUMAT MURID ia bertujuan untuk membantu pihak sekolah dalm pengurusan berkaitan hal ehwal murid.
  • maklumat ibu bapa/penjaga
  • tanggungan ibu bapa/penjaga
  • maklumat murid
  • maklumat bantuan yang diterima murid
penyimpanan data peribadi murid
 • kad rekod persekolahan murid sekolah rendah 001R
  • buku rekod guru kelas
  • buku laporan
  • buku kedatangan murid
sumber: pengurusan bilik darjah dan tingkah laku oleh Haliza Hamzah, Joy Nesamalar Samuel)

p/s: ini ringkasan sahaja.. saya buat ini untuk mengulangkaji pelajaran dan sebgai rujukan

No comments:

Post a Comment